05/22/2024 1:58 PM

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਓ Steam, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਹੋਗੇ ਦੂਰ

ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੀਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਨ :-

 • ਆਮ ਜੁਕਾਮ
 • ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ
 • ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ
 • ਨੱਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਬੰਦ ਨੱਕ
 • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਖੁਜਲੀ
 • ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਇਨੈੱਸ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ
 • ਖੰਘਸਟੀਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੰਘ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਫ਼ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਲੇ, ਹਵਾ ਦੀ ਨਲੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਇਹ ਭਾਫ਼ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Steam ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।