04/21/2024 12:51 PM

ਇਸ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਹੈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ? ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਮੁਹੂਰਤ, ਅਰਘ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ

Karwa Chauth 2023: ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੈ | ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਕਸ਼ਤੀ ਚਤੁਰਥੀ ਇਸ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕਰਤੁੰਡਾ ਸੰਕਸ਼ਤੀ ਚਤੁਰਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤਾਂ ਅਟੁੱਟ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਤਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼, ਕਰਵ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਅਰਘ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਸਣ ‘ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਸਮੇਤ 3 ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।