12/08/2023 9:15 AM

ਟੌਫੀ-ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ

ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਦ ‘ਚ ਟੌਫੀ ਵਾਂਗ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਜ-ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਦਰਅਸਲ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰੋਗੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਉਂ ਹਨ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ

ਦਸਤ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲੀ
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾਈਨਲ ਯੀਸਟ ਦੀ ਲਾਗ
ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਦਿ।

ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਆਦਿ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਓ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Author: Ekamnews