05/22/2024 1:53 PM

Hotel ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?…ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸ਼ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਪੜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।

ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਹੋਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਾਣੇ ਕਾਰਨ ਫੂਡ ਪੁਆਈਜੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੁਆਈਜੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਾਣੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਫੂਡ ਕਨੈਕਟ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੋਂ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਨੂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ‘ਚ ਖਾ ਲਓ।