02/24/2024 8:06 AM

Symptoms : ਜੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਹ 5 ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂਚ

Symptoms : ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਅਤੇ ਲਿੰਫੋਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਾਤਲ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

1. ਬੇਲੋੜਾ ਦਰਦ : ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਗੰਢ ਅਤੇ ਸੋਜ : ਗੰਢ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੰਢਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਸੋਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਆਉਣਾ : ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਟੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਵਿਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ : ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਅਜੀਬ ਤਿਲ ਦਾ ਜਨਮ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।