04/17/2024 12:50 AM

ਠੰਡ ‘ਚ ਇਸ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਠੰਡ ਬਸ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਫਲੂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਘਰ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।

1. ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਹਨ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਸਰਦੀ-ਖਾਂਸੀ ‘ਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ-ਖਾਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।3. ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।